Hobby
Pictures
Contact
Welkom op de site
van Prismata
Prismata is een klein, hoogwaardig
organisatieadviesbureau.

Het grootste gedeelte van ons werk bestaat uit
het verbeteren van de bedrijfvoering. De
bijdrage daarvan aan een goed product.

Wij hebben veel ervaring met veranderingen.
Hoe kom je tot een goede afstemming tussen de
gestelde doelen en de daarvoor beschikbare
middelen. Hoe wordt de balans weer herstelt.
Prismata
Schepenstraat 31
2241 CN Wassenaar

mobiel:
06-542 30 541
e-mail: verburg@prismata.org